Hör och se oss!

Hör och se oss!

Övrigt

Många av er har säkerligen någon "bokstavskombination" och märker kanske att ni inte blir sedda eller hörda lika mycket som en person utan diagnoser! Detta är i alla fall något jag ser som har NPF diagnoser bl.a. och jag märker i många situationer som att arbetskollegor, vänner eller andra nästan dumförklarar än när dom pratar med mig, som om jag inte förstod från början vad dom ville utan det ska brytas ned på barnnivå för att vi ens ska kunna förstå. Vilket är himla larvigt och sårande!

Varför behandlar samhället personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar dåligt? Det kan leda till att de inte får samma möjligheter som andra och känner sig utanför. Personer med funktionsnedsättningar kan ha svårt att hitta anpassade skolor och jobb, fri skolval verkligen?
Vi behöver ta hänsyn till deras behov och undvika diskriminering på hemmaplan och kommunens politiker måste våga prata om svårigheter som idag finns på skolor och man måste se oss som människor ovasett vilket inte känns helt självklart idag tyvärr. Det är bra att det finns föreningar som jobbar för personer med funktionsnedsättningar, men det är också tråkigt att politiker behöver påminnas om dessa frågor av föreningarna. Det är politikernas ansvar att se till att samhället tar hänsyn till personer med funktionsnedsättningar och att de får samma möjligheter som alla andra. Jag kan säga att alla med funktionsnedsättningar kanske inte klarar allt som en person utan diagnoser kan men man ska ändå få chansen att pröva!

Allt bygger på sammarbete mellan personer och vi är väldigt dålig på att lita, tro och låta oss pröva våra vingar i sammhället.

Det är viktigt att politikerna utbildar sig om dessa frågor och tar dem på allvar eller alternativt kom ut besök oss på "arbetsplatser" eller "daglig verksamheter" och se vad vi gör istället för att sitta vid ett skrivbord och diskutera beslut utan att ens se oss! Vi bits inte och vi är inte agresiva rottweilers utan vi är människor med vissa svårigheter. Många av oss drömmer om att få vara en del av sammhället och drömmer även att få vara del av arbetsgänget.

Vi drömmer precis som andra!

Personer med funktionsnedsättningar kan vara glada och positiva människor som sprider glädje och positivitet, precis som alla andra. Det är viktigt att vi ser bortom deras funktionsnedsättning och ser dem som individer med lika mycket potential och rättigheter som alla andra. Ingenting är omöjligt, det kan vara svårt ibland men det är viktigt att sträva efter att ge alla samma möjligheter till glädje och framgång.

Poängen med detta inlägg är inte att läxa upp våra politiker eller någon annan utan jag vill använda min rätt att lyfta ett problem som kanske inte märks av alla och därmed kunna sprida kunskapen att alla förtjänar rätten att behandlas likadant ovasett diagnos eller problematik man haft förut. Vi kan ge samhället så mycket om man bara våga ge oss den chansen, det är min bild av det i alla fall!

Våga & ge oss chansen till ett mer mänskligt liv!

Oavsett vem du är, fortsätt satsa på det du är bra på och låt ingenting hindra dig från att följa dina drömmar. Alla förtjänar rätten att bli behandlade som människor, med samma möjligheter och rättigheter. Det borde inte vara svårare än så! Så jag avslutar med att säga: kämpa på och ha tilltro till dig själv. Jag önskar er en fantastisk lördag, fylld med glädje, kärlek och framgång.


Nicklas Fox

Nicklas är en 30-årig person med ett passionerat intresse för att lyfta frågor kring psykisk ohälsa.