Härdad av osynlighet: En berättelse om att leva med psykisk ohälsa i en dold värld

Härdad av osynlighet: En berättelse om att leva med psykisk ohälsa i en dold värld


Att ha psykisk ohälsa kan göra att man känner sig utanför samhället eftersom man inte uppfyller samhällets förväntningar. Detta kan vara frustrerande och påverka både ens mentala hälsa och självförtroende. Jag har diagnoser och psykisk ohälsa som gör att jag inte riktigt syns i samhället och blir osynlig. Detta kan ibland vara skönt, men också väldigt frustrerande, särskilt när det kommer till myndigheter och andra offentliga instanser där allt blir allt mer svårt. Ett exempel på hur min psykiska ohälsa påverkar mig är när jag för några månader sedan skickade in en ansökan om att få bli "sjukpensionär". Detta har tagit hårt på min mentala hälsa eftersom jag känner att samhället har gett upp om mig. Att veta att jag inte ens har möjlighet att pröva att arbeta på minst tre år har gjort det svårt för mig att sova på nätterna och jag har ofta gråtit mig till sömns.

I mitt fall har jag blivit placerad i en grupp som har låg poäng ranking, vilket har gjort det svårt för mig att bli tagen på allvar. Människor skämtar bort mina tankar och funderingar som om de inte betyder något, vilket gör ont och påverkar mig fysiskt och mentalt. Jag måste därför ändra min attityd mot människor eftersom jag känner att de inte vill lyssna på mig så min attityd mot andra är mer eller mindre en sänkt person med låg stämning som inte pratar om personer inte lyssnar på mig. Denna situation kan ibland leda till en känsla av hat och avsky för vissa typer av människor och kan göra att jag uppfattas som otrevlig under vissa perioder. Detta beror på att det är svårt att hantera när människor inte tar mig på allvar eller lyssnar på mina tankar och känslor. Det är viktigt för mig att försöka hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt och hitta stöd i människor som förstår och vill hjälpa.

Många av oss som har diagnoser eller psykisk ohälsa kan känna att vi inte blir sedda eller hörda på grund av vår sjukdom. Detta beror på att våra diagnoser kan påverka oss på ett negativt sätt och många människor vill inte lyssna eller hjälpa till. Det är en ledsam utveckling eftersom vi verkligen önskar att bli sedda och få hjälp. Det är viktigt att människor förstår att vi fortfarande är människor som behöver stöd och omtanke, trots våra diagnoser. Det är sant att vi som lider av diagnoser eller psykisk ohälsa har ofta mer kunskap om vår sjukdom än vad andra människor har. Vi har lärt oss att hantera våra symptom och har ofta mer erfarenhet av olika behandlingsmetoder, vissa bra och vissa farliga. Trots att vi kan ha perioder när det är svårt att fungera, tror jag att många av oss har förmågan att bygga upp strukturer som gör det möjligt för oss att fungera på en arbetsplats eller på andra områden av livet. Det är viktigt att vi får stöd och möjlighet att visa vad vi kan och vad vi är kapabla till. Vi behöver också mer förståelse och acceptans från samhället så att vi kan leva våra liv på våra egna villkor.

Vi har sett exempel där personer med svår depression har tagit enorma steg i sin återhämtning genom att fortsätta med nya påbörjade yrkesutbildningar och nu arbetar eller är på praktikplatser inom det område de har utbildat sig inom. Det är en otroligt inspirerande och häftig upplevelse att se hur de har tagit sig igenom svåra hinder och har kunnat nå sina mål. Jag har mött personer både i min kommun och utanför som tidigare har haft svår depression. Det är fantastiskt att se när en person som tidigare har kämpat med sin sjukdom, nu vänder sin livssituation genom att utbilda sig och söka verktyg för att hantera sin depression. Det ger mig hopp och inspiration att se att det finns möjligheter för personer med psykisk ohälsa att skapa en säker framtid för sig själva. Tyvärr är det en resa som ofta innebär en hög kostnad och kan vara utmanande om man inte ger sitt allt. Det är därför viktigt att ha ett kontaktnätverk där man kan få stöd och hjälp med att hantera både livet och arbetslivet eller studielivet. Det är en process som kan kännas tuff, men med rätt stöd och hjälp från andra är det möjligt att nå framgång och ta sig igenom de svåra perioderna.

Mediciner är trots inte en lösning för att helt ta bort våra diagnoser eller psykisk ohälsa, men de kan fungera som ett komplement till andra behandlingsmetoder. Mediciner kan hjälpa oss att stärka våra verktyg och ge oss modet att ta oss an situationer som vi annars inte skulle våga möta. Att tro att medicin kan göra oss "friska" är en felaktig uppfattning. Mediciner kan hjälpa oss att hantera vår sjukdom på ett bättre sätt och underlätta vår återhämtning, men de är inte en mirakellösning som kommer att ta bort våra problem. Vi behöver också andra typer av behandlingar och stöd för att kunna hantera vår sjukdom på ett effektivt sätt som tillexempel KBT. Det är viktigt att vi vågar ta emot hjälp när någon sträcker ut sin hand till oss. Det kan innebära att vi måste erkänna vår egen sårbarhet och acceptera att vi behöver stöd och hjälp för att ta oss över tröskeln och skapa en framtid som fungerar för oss. Genom att göra det, kan vi bygga en stark grund för att skapa en starkare självbild och återhämta oss från vår psykiska ohälsa. Att acceptera vår sårbarhet och ta emot hjälp är ett modigt steg mot återhämtning och att skapa en mer hållbar framtid för oss själva.

Att våga vara sig själv och ta plats är viktigt, oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller andra områden i livet. Vi är alla lika viktiga och det är inte rättvist att låta papper eller diagnoser avgöra vår framtid. Det är också viktigt att komma ihåg att det vi kan verka "dumma" eller begränsade på grund av våra journaler eller diagnoser, men det betyder inte att vi saknar kunskap eller styrka. Tvärtom, vi har ofta mycket att erbjuda och kan ha en unik erfarenhet och kunskap inom vissa områden.

Så låt oss våga ta plats, visa upp vår styrka och tro på oss själva och våra förmågor. Vi kan skapa en framtid som fungerar för oss och vi är värda all respekt och omtanke. Tack för att ni läst detta inlägg och jag önskar er alla en fantastisk dag! <3


Nicklas Fox

Nicklas är en 31-årig person med ett passionerat intresse för att lyfta frågor kring psykisk ohälsa.